Kulturminner:
Lokalhistorie:
Samfunn:

Søk i arkivene:
  
Her kan du søke etter hva du vil. Skriv inn et søkeord og trykk på Søk-knappen.
Søket leter i dokument-beskrivelser, bilder, nyheter og tema.


Avansert søk

ForedragTILBUD OM LYSBILDEFOREDRAG


Jeg har gjennom årene samlet mye spennende stoff om vår nære historie. Dette vil jeg gjerne dele med andre. Jeg tilbyr derfor å komme på foreningsmøter og andre arrangementer med mine lysbilder.
 - Tor Bjørvik

Normal lengde på et kåseri vil være ca 45 minutter. Nedenfor har jeg satt opp noen forslag, men foredraget kan skreddersys i forhold til målgruppe og sted.
 • Historiske turmål i Vestfold
 • Naturen som historiebok/Kulturminner i utmark og innmark/Kulturminner fra vår egen tid.
 • Hvor bodde folk før i tida. Bosettingsmønster før og nå.
 • Bruken av vannet før i tida. (Fløtning, sagbruk, kverner, transport med mer.)
 • Veier og ferdsel i gamle dager.
 • Langs Lågen fra Dagali til Larvik, evt fra Dagali til Kongsberg eller fra Kongsberg til Larvik.
 • Fløtningen i Numedalslågen og sidevassdrag. (Mange gamle fløtningsbilder.)
 • Dalelva og Herlandelva: To fløtningsvassdrag i Lågendalen.
 • Kampen mot rovdyra (i Lågendalen/Vestfold. (Det er ikke lenge siden.)
 • Seterdrift i Lågendalen/Søndre Vestfold. (Mange gamle seterbilder.)
 • Fritzøe Jernværk, Norges største jernverk i 200 år.


Jeg synes det er leit at så mye kunnskap om det gamle går i grava med de som dør. Derfor bruker jeg nå det meste av den tid jeg har til å snakke med gamle folk, tegne ned historien(e) og registrere de kulturminnene de forteller om. På min jakt etter historien på bygdene har jeg til nå tatt over 4000 bilder fra gamle plasser, setre, veier, sager, kverner osv. Jeg har også skannet inn en stor mengde gamle bilder.

Ellers er jeg sterkt opptatt av bygdeutvikling, og har arbeida innen det feltet mesteparten av livet. Også på dette området stiller jeg gjerne opp med foredrag/innledning til diskusjon. Temaet kan for eksempel være:
 • Hvorfor bo på BYGDA? (Det gode liv!)
 • Hvordan kan bygda overleve?
 • Nye inntektskilder i landbruket. Landbruket som servicenæring.
 • Bynært landbruk. Trussel eller mulighet?
 • Landbrukets rolle i vårt nye samfunn. Miljøverdier som grunnlag for næringsutvikling.
 • Hvordan kan landbruket gi menneskene et bedre liv? (Landbruk for økt livskvalitet.)
 • Landbruk og omsorg. Kan landbruket bidra innen Norges største problemområde?
 • Hvordan kan du og jeg bidra til ei bedre jord?


Prisen pr. foredrag er i utgangspunktet 850 kr. + reiseutgifter.

© Tor BjørvikSeierstad, 3270 LARVIKTlf: 33 11 11 59post@torbjorvik.noLevert av Konkylie Data