Kulturminner:
Lokalhistorie:
Samfunn:

Søk i arkivene:
  
Her kan du søke etter hva du vil. Skriv inn et søkeord og trykk på Søk-knappen.
Søket leter i dokument-beskrivelser, bilder, nyheter og tema.


Avansert søk

Hvem er Tor?

 Tor om seg sjøl
Tor om seg sjøl


Tor Bjørvik er en kjent skikkelse ikke bare i Larviksdistriktet, men langt ut over i Vestfold og Telemark.
 - Tor på kontoret 05

Tor bor på gården Seierstad nederst i Lågendalen. Han er utdannet forstkandidat fra Norges landbrukshøgskole i 1969.

Som en ivrig O-løper i snart 50 år er Tor ofte å se i skogen.

I det meste av i sitt yrkesaktive liv arbeida han med bygdeutvikling i forskjellige former.

Tor er svært opptatt av vår nære og folkelige historie. Han bruker mye tid på å snakke med gamle mennesker.

Han er dessuten spesielt opptatt av naturen som historiebok, med nedlagte plasser, kverner og sager, gamle veier osv.. Som han sier selv: «Jeg ser naturen med historiebriller.»

Tor Bjørvik har en lang rekke historiske engasjementer på sin liste. Han har:
  • Vært engasjert 3 år med prosjektet «Kulturminner langs Numedalsvassdraget»
  • Vært medforfatter av boka «Livet langs Numedalslågen»
  • Skrevet en del lokalhistoriske artikler i forskjellige publikasjoner

  • Fra 2001 til 2005 har Tor vært leder for et prosjekt for registrering av kulturminner i Vestfold, i regi av Vestfold fylkeskommune og Kommunenes sentralforbund. Ca 15000 kulturminner ble registrert, heriblant vaskeplasser, fotballøkker og hoppbakker, som også er kulturminner og historie


I dag har Tor følgende verv:
  • Leder for kulturminneregistrering i Tønsberg kommune
  • Leder for Hedrum historielag


Tor har dessuten lagt opp over 100 historiske rusleturer i Larvikdistriktet.

© Tor BjørvikSeierstad, 3270 LARVIKTlf: 33 11 11 59post@torbjorvik.noLevert av Konkylie Data