Kulturminner:
Lokalhistorie:
Samfunn:

Søk i arkivene:
  
Her kan du søke etter hva du vil. Skriv inn et søkeord og trykk på Søk-knappen.
Søket leter i dokument-beskrivelser, bilder, nyheter og tema.


Avansert søk

Tor om seg sjølLes her hva Tor Bjørvik beretter om seg sjøl.
 - Tor Bjørvik

Jeg er bosatt på gård i Lågendalen i Vestfold, og har mesteparten av sitt yrkesaktive liv jobba med distriktsutbygging og bygdeutvikling. På 1970-tallet arbeidet jeg i det daværende Lokaliseringsutvalget med å flytte virksomhet ut i distriktene.
Deretter ble det noen år i Distriktenes utbyggingsfond før en periode med tiltaksplanlegging for utkantkommuner i Telemark og Aust-Agder. I denne tida ble jeg svært godt kjent med utkant-Norge og de utfordringer som små kommuner prega av fraflytting står overfor. I Ryfylke-kommunene ble jeg godt kjent. Sommeren 1982 var jeg et par måneder i Suldal for å arbeide med en tiltaksplan for turist- og utmarksnæring i kommunen. De 2 månedene brukte jeg i stor grad til å reise rundt i kommunen, snakke med folk og holde møter. Suldal kjenner jeg derfor bedre enn de fleste.
Seinere arbeidet jeg ca 10 år ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, med utvikling av ”nye” næringer i landbruket. I denne tida var jeg mye engasjert i bygdeturisme, men som det viktigste målet, så jeg å få landbruket engasjert innen omsorgssektoren (grønn omsorg).

Ei drivkraft for engasjementet mitt har hele tida vært trua på at små samfunn har mange positive kvaliteter i forhold til større samfunn. Jeg må nok sies å være både bygdepatriot og antiurban.

Etter hvert har interessen for vår nære historie kommet sterkere og sterkere. I ca 45 år har jeg vært aktiv O-løper. Jo mer jeg har farta i skauen, jo mer har jeg fått øynene opp for spora etter tidligere tiders virksomhet som finnes over alt. Og jeg har jeg blitt klar over at masse verdifulle kunnskaper går i glemmeboka med gamle mennesker som blir borte.
For vel fire år siden tok jeg det valget å si opp jobben min hos Fylkesmannen i Vestfold, for å kunne styre tida mi dit jeg sjøl synes er viktigst. Det valget har jeg ikke angra. Det er andre ting enn kroner som avgjør om jeg har det godt. Nå bruker jeg det meste av tida på å registrere kulturminner, lage historiske kart, intervjue gamle mennesker om tida før, drive litt eldreomsorg og jobbe dugnad. Det blir en del foredrag og guiding av grupper, både i buss og til fots.
Som leder for Hedrum historielag og Hedrum bygdetun har jeg også masse fine utfordringer. Vi har et stort bygdetun/kultursenter og en del kulturminner rundt om i bygda å ta vare på, og vi har stor aktivitet med kurs, møter og turer.
I to år jobba jeg med kartlegging av kulturminner langs Numedalslågen og sidevassdrag, og det er neppe noen i Norge som har sett flere sag- og kvernruiner enn meg. Jeg har laga både vassdragshistoriske kart og andre historiske opplevelseskart
Høsten 2001 ble jeg engasjert som leder for prosjektet ”Kulturminner i utmark i Vestfold”, i ca 30 % stilling. Jeg hjelper 9 Vestfoldkommuner med registrering av kulturminner etter ”Gjør det selv-metoden”. Erfaringen er at ved å la de som bor i området gjøre registreringen sjøl, får en, i tillegg til selve registreringen, som resultat økt interesse for kulturminnene, samtidig som en unngår konflikter. Det siste kan ikke sies om all registrering som foretas i offentlig regi.
Ellers føler jeg at vi er for lite flinke til å ta vare på vår nære og lokale historie. Det som har ligget i jorda i 1000 år, kan trolig ligge der i 1000 år til uten å ta skade, mens gamle mennesker dør hver dag, og med dem går mye kunnskap bort. Derfor er gamlehjemmet et av mine yndlingssteder.
Jeg leser mange lokalhistoriske bøker, men den mest interessante bok jeg har lest, er naturen sjøl. Denne boka blir en aldri ferdig med: Nesten over alt er det minner etter folk som har levd før oss. Og det fantastiske er jo at en får frisk luft, sunn mosjon og gode naturopplevelser mens en leser. Går det an å bruke tida mer effektivt? Dessuten er det gratis!

© Tor BjørvikSeierstad, 3270 LARVIKTlf: 33 11 11 59post@torbjorvik.noLevert av Konkylie Data